Cykl szkoleń nt. Dziecko wychowujące się poza rodziną naturalną - problemy dziecka na różnych etapach rozwoju prowadzony dla rodzin zastępczych i kadry pomocy społecznej z Powiatu Ryckiego przez psychologa mgr Agnieszkę Mioduchowską-Zienkiewicz:

1. Szkolenie przeprowadzone w dniu 12.11.2015r. " Wpływ negatywnych emocji na rozwój mózgu dziecka." - prezentacja

2. Szkolenie przeprowadzone w dniu 18.03.2016r. "Reakcje na stres na różnych etapach rozwoju dziecka." - prezentacja

3. Szkolenie przeprowadzone w dniu 07.10.2016r. "Wytwarzanie więzi pomiędzy dzieckiem a opiekunem." - prezentacja