Pobierz pliki

Kategoria: Deklaracje i wnioski

 
"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - klauzula informacyjna RODO

Dodany: 2024-03-12
Dodany przez: Dorota
Data modyfikacji: 2024-03-12
Zmieniony przez: Dorota
Karta zakresu czynności w ramach usługi asystencji osobistej do Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"

Dodany: 2024-03-12
Dodany przez: Dorota
Data modyfikacji: 2024-03-12
Zmieniony przez: Dorota
Karta zgłoszenia do Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"

Dodany: 2024-03-12
Dodany przez: Dorota
Data modyfikacji:
Zmieniony przez:
Świadczenie wspierające - kwestionariusz samooceny

Pobierz

GORĄCY

Dodany: 2023-12-28
Dodany przez: Dorota
Data modyfikacji: 2023-12-28
Zmieniony przez: Dorota
Świadczenie wspierające - wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia

Pobierz

GORĄCY

Dodany: 2023-12-28
Dodany przez: Dorota
Data modyfikacji: 2023-12-28
Zmieniony przez: Dorota
Opłata za wydanie karty parkingowej

Opłata za wydanie karty parkingowej

Pobierz

GORĄCY

Dodany: 2023-05-31
Dodany przez: Dorota
Data modyfikacji:
Zmieniony przez:
Wniosek o wydanie karty parkingowej

Wniosek o wydanie karty parkingowej

Pobierz

GORĄCY

Dodany: 2023-05-31
Dodany przez: Dorota
Data modyfikacji: 2023-05-31
Zmieniony przez: Dorota
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych sobowych

Pobierz

GORĄCY

Dodany: 2022-08-03
Dodany przez: Dorota
Data modyfikacji: 2023-09-01
Zmieniony przez: Dorota
Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny - podmioty prowadzące działalność

Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny - dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą, osoby prawne, jednostki organizacyjne

Pobierz

GORĄCY

Dodany: 2021-05-11
Dodany przez: Dorota
Data modyfikacji: 2023-09-01
Zmieniony przez: Dorota
Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Pobierz

GORĄCY

Dodany: 2020-11-02
Dodany przez: Super User
Data modyfikacji: 2023-09-01
Zmieniony przez: Dorota
Deklaracja dostępności

Pobierz

GORĄCY

Dodany: 2020-09-23
Dodany przez: Super User
Data modyfikacji: 2021-03-29
Zmieniony przez: Dorota
Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Pobierz

GORĄCY

Dodany: 2019-03-07
Dodany przez: Super User
Data modyfikacji: 2023-09-01
Zmieniony przez: Dorota
Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Pobierz

GORĄCY

Dodany: 2019-03-07
Dodany przez: Super User
Data modyfikacji: 2023-09-01
Zmieniony przez: Dorota
WNIOSEK dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Pobierz

GORĄCY

Dodany: 2019-03-07
Dodany przez: Super User
Data modyfikacji: 2023-09-01
Zmieniony przez: Dorota
Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury turystyki i rekreacji

Pobierz

GORĄCY

Dodany: 2019-03-07
Dodany przez: Super User
Data modyfikacji: 2019-03-07
Zmieniony przez: Super User
Wniosek o dofinansowanie ze środków państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (wypełnia osoba niepełnosprawna lub w przypadku osoby niepełnoletniej rodzice bądź opiekun prawny)

Pobierz

GORĄCY

Dodany: 2019-03-07
Dodany przez: Super User
Data modyfikacji: 2023-09-01
Zmieniony przez: Dorota
Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

Pobierz

GORĄCY

Dodany: 2019-03-07
Dodany przez: Super User
Data modyfikacji: 2023-09-01
Zmieniony przez: Dorota
Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Pobierz

GORĄCY

Dodany: 2019-03-07
Dodany przez: Super User
Data modyfikacji: 2021-01-07
Zmieniony przez: Dorota
Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób powyżej 16 roku życia)

Pobierz

GORĄCY

Dodany: 2019-03-07
Dodany przez: Super User
Data modyfikacji: 2023-05-31
Zmieniony przez: Dorota
Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy dziecka do 16 roku życia)

Pobierz

GORĄCY

Dodany: 2019-03-07
Dodany przez: Super User
Data modyfikacji: 2023-05-31
Zmieniony przez: Dorota