Zakres działania i zadania Centrum

Centrum powołane jest do realizacji zadań Powiatu w zakresie polityki społecznej w tym polityki prorodzinnej, pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych.

W celu realizacji zadań Centrum współpracuje z organami administracji rządoweji samorządowej, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi Kościołami, związkami, fundacjami, stowarzyszeniami, Policją, Prokuraturą i Sądem Rejonowym

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach:

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach:

Godziny pracy:
Pracownicy wykonują swoje obowiązki
w godzinach: 7:30 - 15:30 (od poniedziałku
do piątku)
Dyżury psychologa w godzinach: 15:30 - 18:00 (poniedziałek, czwartek, piątek)