Zgodnie z Zarządzeniem Nr 14/2024 Starosty Ryckiego z dnia 28 lutego 2024r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 29.02.2024r. poz. 1403 średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. siostry Heleny Drozdowskiej w Leopoldowie w roku 2024 wynosi 5 340,00 zł.

Koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Leopoldowie w 2023r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2023 Starosty Ryckiego z dnia 27 lutego 2023r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 27.02.2023r. poz. 1418 średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. siostry Heleny Drozdowskiej w Leopoldowie w roku 2023 wynosi 4 560,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Leopoldowie jest domem dla 55 osób: kobiet i mężczyzn w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych. Mieszkańcy to ludzie leżący lub poruszający się na wózkach inwalidzkich, przy pomocy kul, lasek i balkoników jak również osoby w miarę sprawne ruchowo poruszające się samodzielnie.