Koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Leopoldowie w 2023r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2023 Starosty Ryckiego z dnia 27 lutego 2023r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 27.02.2023r. poz. 1418 średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. siostry Heleny Drozdowskiej w Leopoldowie w roku 2023 wynosi 4 560,00 zł.

Koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Leopoldowie w 2021r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2021 Starosty Ryckiego z dnia 11 lutego 2021r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 18.02.2021r. poz. 839 średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. siostry Heleny Drozdowskiej w Leopoldowie w roku 2021 wynosi 3 519,00 zł.

Koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Leopoldowie w 2020r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2020 Starosty Ryckiego z dnia 5 lutego 2020r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 10.02.2020r. poz. 1072 średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. siostry Heleny Drozdowskiej w Leopoldowie w roku 2020 wynosi 3 200,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Leopoldowie jest domem dla 55 osób: kobiet i mężczyzn w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych. Mieszkańcy to ludzie leżący lub poruszający się na wózkach inwalidzkich, przy pomocy kul, lasek i balkoników jak również osoby w miarę sprawne ruchowo poruszające się samodzielnie.