W dniu 19 czerwca 2024r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rykach odbyło się inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych powołanej na lata 2024- 2028.

W imieniu Samorządu Powiatu Ryckiego Pani Monika Kośmińska - Wicestarosta Powiatu powitała nowych członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych i wręczyła akta powołania oraz złożyła wyrazy podziękowania za dotychczasową współpracę i zaangażowanie w działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami złożono członkom ustępującej Rady.

Obecna na posiedzeniu dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach Teresa Flak także podziękowała odchodzącej radzie za głos doradczy i czynny udział w komisjach, które opiniowały podział środków PFRON oraz wyraziła nadzieję, że współpraca z nową radą będzie równie owocna.

W skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych kadencji na lata 2024-2028 weszli przedstawiciele zgłoszeni przez działające na terenie powiatu organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządowe, są to: 

Marta Czajkowska – przedstawicielka Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych IGNIS,

Michał Paprota - przedstawiciel Gminu Ułęż,

Teresa Picek – przedstawicielka Polskiego Związku Niewidomych Koło w Rykach

Justyna Szabłowska – przedstawicielka Stowarzyszenia na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych „niezapominajka” przy DPS w Leopoldowie 

Aneta Sztobryn – przedstawicielka Miasta Dęblin

 

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym przy Staroście Ryckim.

 

Podziękowania dla przedstawicieli ustępującej Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych