W dniu 16 maja 2023 r. w godz. 9:00-11:00 w ramach realizacji zadań przez organizację pozarządową współpracującą z Powiatem Ryckim w ramach systemu nieodpłatnego poradnictwa prawnego odbędzie się Webinarium Edukacyjne pt.: „Praktyczne aspekty związane z problemem zadłużeń osób fizycznych”, w tym sposobów wychodzenia z zadłużenia. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane do udziału.
 
Link dostępu do webinarium:
 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie programu korekcyjno – edukacyjnego zwanego dalej „programem” dla osób stosujących przemoc w rodzinie zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczących przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Program ma być realizowany głównie metodami warsztatowymi w grupie liczącej około 14 osób ( lub mniej) przez dwóch prowadzących (mężczyznę i kobietę lub dwie kobiety) w okresie od czerwca do listopada 2023 r.

Program obejmuje trzy sesje indywidualne i trzynaście sesji grupowych po cztery godziny każda, tj. łącznie 60 godzin. Maksymalna liczba uczestników programu to 15 osób.

Program zostanie zakończony oceną uczestnictwa w grupie każdego uczestnika.

Termin realizacji zamówienia – data dostarczania:

Zamawiający zastrzega, że zamówienie ma być realizowane w okresie  czerwiec – listopad 2023 r.

Zamawiający zastrzega, że terminy poszczególnych spotkań mogą ulec zmianie. Wykonawca zostanie o tym poinformowany przynajmniej 7 dni wcześniej.

Miejsce realizacji usługi:

Starostwo Powiatowe w Rykach ul. Wyczółkowskiego 10A lub inna sala na terenie miasta Ryki wskazana przez Zamawiającego. Salę zapewnia Zamawiający.

Termin i miejsce złożenia oferty

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oferty do 22 maja 2023r. do godz.12:00

Drogą pocztową na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach, ul. Wyczółkowskiego 10 a, 08-500 Ryki, lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo osobiste doręczenie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach.

 

Szczegóły zapytania ofertowego oraz załączniki:

Zapytanie ofertowe - pobierz

załącznik nr 1: formularz ofertowy - pobierz

załącznik nr 2: klauzula informacyjna - pobierz

załącznik nr 3: oświadczenie o niekaralności - pobierz

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie programu korekcyjno – edukacyjnego zwanego dalej „programem” dla osób stosujących przemoc w rodzinie zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczących przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Program ma być realizowany głównie metodami warsztatowymi w grupie liczącej około14 osób ( lub mniej) przez dwóch prowadzących (mężczyznę i kobietę lub dwie kobiety) w okresie od maja do października 2023 r.

Program obejmuje trzy sesje indywidualne i trzynaście sesji grupowych po cztery godziny każda, tj. łącznie 60 godzin. Maksymalna liczba uczestników programu to 15 osób.

Program zostanie zakończony oceną uczestnictwa w grupie każdego uczestnika.

Termin realizacji zamówienia – data dostarczania:

Zamawiający zastrzega, że zamówienie ma być realizowane w okresie  maj – październik 2023 r.

Zamawiający zastrzega, że terminy poszczególnych spotkań mogą ulec zmianie. Wykonawca zostanie o tym poinformowany przynajmniej 7 dni wcześniej.

Miejsce realizacji usługi:

Starostwo Powiatowe w Rykach ul. Wyczółkowskiego 10A lub inna sala na terenie miasta Ryki wskazana przez Zamawiającego. Salę zapewnia Zamawiający.

Termin i miejsce złożenia oferty

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oferty do 02 maja 2023r. do godz.12:00

Drogą pocztową na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach, ul. Wyczółkowskiego 10 a, 08-500 Ryki, lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo osobiste doręczenie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach.

 

Szczegóły zapytania ofertowego o raz załączniki:

Zapytanie ofertowe - pobierz

załącznik nr 1: formularz ofertowy - pobierz

załącznik nr 2: klauzula informacyjna - pobierz

załącznik nr 3: oświadczenie o niekaralności - pobierz

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

Nabór wniosków trwa do 7 maja br. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych poniżej materiałach oraz na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Wnioski przyjmujemy wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę www.spes.org.pl/stypendia bazy danych.

Do pobrania:

W pierwszym półroczu 2023 roku, Stowarzyszenie Rozwoju "Pitagoras" realizuje projekt o nazwie "Pomoc psychologiczna w języku migowym". Jego celem jest zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej osobom niesłyszącym, które doświadczają negatywnych skutków pandemii. Projekt obejmuje teren całej Polski.

 

Termin realizacji: 15.01.2023 - 30.06.2023

Do działań w projekcie należą:

1. Świadczenie indywidualnego wsparcia psychologicznego
Pomoc świadczona jest przez psychologa, który jest także doświadczonym tłumaczem Polskiego Języka Migowego. Fakt ten zapewnia intymność w relacji psycholog-pacjent, a także zdejmuje presję z Głuchych związaną z koniecznością pozyskania odpowiedniego tłumacza. Jedno spotkanie z psychologiem trwa 45 minut.

Rozmowa odbędzie się za pośrednictwem komunikatora dostępnego dla danej osoby niesłyszącej (np. WhatsApp, Skype, Messenger). Proponowaną formą spotkania jest wideokonferencja przez program ZOOM. Korzystanie z rozwiązań technologicznych zapewnia niesłyszącemu pacjentowi prywatność i anonimowość, a także oszczędza czas i koszty związane z dojazdem na miejsce.

Rozmowa z psychologiem będzie obejmować różnego rodzaju wsparcie, w zależności od potrzeb zgłoszonych przez osobę niesłyszącą. Może to być konsultacja psychologiczna, porada psychologiczna, interwencja kryzysowa czy też terapia psychologiczna. W czasie spotkania psycholog będzie dopasowywał wsparcie do potrzeb osoby zgłaszającej. W przypadku osób, które będą wymagały stałej pomocy psychologicznej, pomoc zapewniana będzie systematycznie co najmniej jeden raz w tygodniu.

2. Psychoedukacja online
Zostanie zorganizowanych 6 spotkań grupowych w formie online, dla osób niesłyszących z całej Polski, które dotyczyć będą tematów istotnych dla Głuchych.

Z uwagi na swoją niepełnosprawność i wynikające z niej bariery w dostępie do informacji, osoby Głuche mają ograniczoną wiedzę z zakresu psychologii. Nie znają metod radzenia sobie z lękiem, stresem czy innymi problemami. Nie znają znaczenia wielu pojęć psychologicznych. Nie wiedzą, jak nazwać swoje emocje i jak sobie z nimi radzić.

Pod koniec każdego spotkania, prowadzący zaproponuje temat w oparciu o informacje, jakie zostaną wyeksponowane w trakcie dyskusji z osobami niesłyszącymi. Temat kolejnego spotkania zostanie uzgodniony z uczestnikami, aby jak najbardziej odpowiadał ich potrzebom. Tematy spotkań będą wcześniej zapowiadane i udostępniane do wiadomości za pośrednictwem naszej strony internetowej, mediów społecznościowych oraz za pośrednictwem telewizji internetowej Glusi.TV.

Szczegółowe informacje można znaleźć na naszej stronie:
https://www.pitagoras.org.pl/pomoc-psychologiczna-w-jezyku-migowym

 

Aby skorzystać z oferowanego wsparcia, należy wydrukować i wypełnić formularz zgłoszeniowy (zakładka "Dokumenty do pobrania"), a następnie przesłać skan lub zdjęcie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy do zapoznania się z  kampanią społeczną pt.: „#Rozmawiaj#Reaguj”, przygotowaną przez Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.

Celem akcji jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem wykorzystania seksualnego małoletnich. Z Pierwszego Raportu PKDP wynika, że ofiarami przemocy seksualnej w Polsce w ubiegłych latach najczęściej były dzieci w wieku 13-15 (49%) i 7-12 (41%) lat. W okresie popełnienia czynu 76% skrzywdzonych dzieci przebywało w swoim domu, pod opieką rodziców. Niestety w 54% przypadków nikt z najbliższego otoczenia (rodzice, nauczyciele, krewni) nie zauważył nic niepokojącego. Najczęściej samo dziecko ujawnia informację, borykając się często z brakiem zaufania dorosłych, pretensjami, negatywną oceną swojego zachowania. A przecież czyn zabroniony popełnił dorosły. On jest winny i odpowiedzialny za to co się stało, za każdy akt skrzywdzenia dziecka. To nigdy nie jest wina dziecka.
Państwowej Komisji zależy na tym, aby ten przekaz zapisał się w społecznej świadomości. Zdaniem jej członków, należy w większym stopniu zwrócić uwagę na dziecko, płynące od niego sygnały i nie lekceważenie tego co jest przez nie zgłaszane. Celem jest jak najszybsza pomoc tym, które zostały skrzywdzone.
Kampania jest skierowana do wszystkich obywateli, w szczególności do opiekunów dzieci i młodzieży. Jej zadaniem jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie omawianego tematu i wskazanie odpowiednich wzorców zachowań w stosunku do dzieci, które często niewerbalnie sygnalizują, że zostały skrzywdzone.

Na stronie kampanii - tutaj, umieszczone są wskazówki, które mogą pomóc opiekunowi małoletniego poradzić sobie z sytuacją podejrzenia wykorzystania lub faktu wykorzystania seksualnego dziecka, tak aby mógł dać małoletniemu odpowiednie wsparcie.

Jedno ze wskazań kampanii to: „Gdy zauważysz, że dziecko jest, m.in.: przygnębione i zlęknione, izoluje się, ma problemy w szkole i niską samoocenę, to: rozmawiaj, słuchaj, uwierz i reaguj. #RozmawiajReaguj”.

Warto pamiętać, że obojętność, lekceważenie tego problemu czy podzielanie fałszywych, stereotypowych przekonań przyczynia się do zwiększenia skali problemu. Bezpieczne, wolne od przemocy seksualnej dzieciństwo możliwe jest tylko wśród odpowiedzialnych, uważnych i wrażliwych dorosłych.

Informujemy o możliwości skorzystania z bezpłatnej rehabilitacji domowej w ramach kontraktu z NFZ dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności realizowanej przez placówki medyczne EPIONE.

Rehabilitacja dostępna jest na terenie m. Ryki, wykonywana w domu Pacjenta, przez wyznaczonych do tego Fizjoterapeutów firmy EPIONE.

Niezbędnym czynnikiem do podjęcia rehabilitacji jest posiadanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz skierowania na rehabilitację domową od dowolnego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

W sprawie szczegółów nt. realizacji programu zachęcamy do kontaktu z koordynatorem na terenie woj. lubelskiego - p. Karoliną Gibiec tel. 502 170 826

W przypadku umówienia rehabilitacji domowej o kontakt pod nr tel. 502 170 805.

Więcej informacji na stronie: https://www.epione.pl/aktualnosci/bezplatna-rehabilitacja-osob-ze-znacznym-stopniem-niepelnosprawnosci.html

 

 

Informujemy, że Zarząd Funduszu przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2023 roku - tutaj

Wniosek o dofinansowanie w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) można złożyć już od dnia 1 marca 2023 r.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy mogą korzystać w naszym systemie z różnych  form pomocy w zakresie złożenia wniosku: kreatora ułatwiającego aplikowanie o środki, infolinii, a także mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej oraz pracownika PFRON w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach PFRON.

Wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Złożenie wniosku o dofinansowanie w systemie SOW może być pierwszym, ale jakże ważnym krokiem zmierzającym do korzystania z zalet całej gamy usług i instrumentów dostępnych w przestrzeni publicznej dla posiadaczy podpisu elektronicznego/Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajdują się na portalu SOW.

a także:

System SOW przewiduje znakomite ułatwienia i uproszczenie wszelkich procedur związanych z aplikowaniem o pomoc i realizacją programu, co powinno przyspieszyć także realizację wniosków i uzyskanie pomocy.

System SOW, wyposażony we wszystkie potrzebne formularze i wzory, m.in.: umów dofinansowania oraz w inne funkcjonalności - ułatwi realizację programu. Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku lub zawarcia umowy dofinansowania lub rozliczenia dofinansowania, Wnioskodawca może skanować/powielać w formie elektronicznej i takie będą podstawą oceny formalnej i merytorycznej wniosku oraz zawarcia umowy i rozliczenia dofinansowania.

 

Wzory wniosków wraz z załącznikami do porania w formie papierowej oraz szczegółowe informacje nt. realizacji przez PCPR w Rykach  programu Aktywny samorząd w 2023 zostaną zamieszczone w zakładce "Aktywny samorząd" do dnia 1 marca 2023r.

Informujemy, że Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadziła zmiany w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie umożliwiając udział w programie dzieci poniżej 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje nt. realizacji programów PFRON: "Mieszkanie dla absolwenta", "Dostępne mieszkanie", "Mobilność osób z niepełnosprawnością" zamieszczono w zakładce "Rehabilitacja osób niepełnosprawnych"

Sztandarowym przedsięwzięciem PFRON w zakresie nowoczesnych systemów informatycznych obsługiwanych za pomocą przeglądarek internetowych jest budowa systemu informatycznego „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON - System iPFRON+”.

PFRON zaprasza na szkolenie z nowego systemu iPFRON+ w Białymstoku. System iPFRON+ umożliwiać będzie składanie wniosków aplikacyjnych i rozliczanie środków dla wszystkich obecnych oraz przyszłych Programów Wsparcia PFRON, które realizowane są bezpośrednio przez Fundusz. Ale w pełni elektroniczna obsługa spraw to nie wszystko. iPFRON+ będzie pierwszym systemem PFRON, który umożliwi Beneficjentom wsparcia dostęp do spersonalizowanych danych dotyczących udzielanej im pomocy, ocenę jakości otrzymanego wsparcia oraz zgłoszenia akcesu do projektów finansowanych ze środków PFRON.

System tworzony jest z naciskiem na jego dostępność dla szerokiego grona użytkowników

Dostępność rozumianą znacznie szerzej, niż tylko zgodność z zaleceniami WCAG 2.1. Dostępność rozumianą jako wsparcie najnowszych narzędzi, takich jak: dyktowanie treści wniosków, wsparcie wirtualnego asystenta czy rozbudowaną pomoc kontekstową. Wreszcie dostępność rozumianą jako przemyślane i szeroko konsultowany interfejs graficzny.

W tym roku sukcesywnie uruchamiane będą nabory wniosków w poszczególnych programach wsparcia. Konkurs o zlecenie realizacji zadań organizacjom pozarządowym także odbędzie się z wykorzystaniem nowego systemu. Rejestracja w Systemie iPFRON+ - YouTube. Zanim to jednak nastąpi, pragniemy zaprosić Państwa do udziału w szkoleniach.

Szkolenia z obsługi systemu iPFRON+

Na szkolenia zapraszamy wszystkie osoby, które zawodowo działają na rzecz osób niepełnosprawnych. Udział w szkoleniu pozwoli Państwu na zapoznanie się ze sposobem pracy w systemie. Będzie okazją do poznania funkcjonalności nowego narzędzia i swobodnego poruszania się po nim, a co za tym idzie, szybkiego składania wniosków o dofinansowanie z PFRON.

Żeby zapisać się na szkolenie, wystarczy kliknąć w link i wypełnić formularz: Szkolenie, zakwaterowanie i wyżywienie są bezpłatne, uczestnik pokrywa jedynie koszty dojazdu. Szkolenie stacjonarne w Białymstoku, 28.02-01.03.2023 Białystok szkolenie stacjonarne - iPfron+

Do Państwa dyspozycji pozostają także szkolenia internetowe:

09-10.02.2023 szkolenie online - iPfron+

16-17.02.2023 szkolenie online - iPfron+

23-24.02.2023 szkolenie online - iPfron+

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

 

W przypadku pytań – prosimy o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub 532 727 025, Strona główna - iPfron+

 

Koordynator projektu iPFRON+  -  Daniel Cymbaluk

 

 

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2022-2025.

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie świadczy pomoc pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom przestępstw oraz osób im najbliższych (także dla osób dotkniętych przemocą domową, próbami samobójczymi, dla dzieci potrzebujących wsparcia) oraz wspiera i rozwija system pomocy poprzez Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym. Linia Pomocy Pokrzywdzonym jest sfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz spełnia następujące funkcje:

  • obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),
  • zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.),
  • zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy drogą telefoniczną,
  • upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem,
  • promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom,
  • informacja o Funduszu Sprawiedliwości

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się  osamotniony? Szukasz pomocy?

ZADZWOŃ   + 48 222 309 900

Wsparcie przez 24 godziny\7 dni w tygodniu

 

Odwiedź również nasze strony:

www.numersos.pl

www.pokrzywdzeni.online

www.swiadkowie.online

www.samobojstwo.online

www.przemoc.online

www.dla-dziecka.online

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia spotu reklamowego o tematyce uzależnień opracowanego przez pracowników ROPS w Lublinie „Tylko na początku bywa kolorowo”: https://rops.lubelskie.pl/narkotyki/

 

Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FAS/FASD w Lublinie działający przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie przygotował cykl 10 audycji „Specjaliści o FAS” w ramach prowadzonej działalności edukacyjno-promocyjnej.  Link do powyższych audycji:

https://www.youtube.com/watch?v=clCuswR84_w&list=PLG5-QP1x5_VTWzOGSf2Jsqx8PXtuLUNNc

 

Informujemy, że w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE prowadzi punkt lokalny Ośrodka Pomocy dla osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

W ramach wsparcia ze środków Funduszu Sprawiedliwości osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin, osoby najbliższe oraz świadkowie (w tym dzieci) będą mogły skorzystać z bezpłatnego poradnictwa prawnego oraz psychologicznego/ psychoterapeutycznego.

Dyżury specjalistów będą prowadzone w siedzibie tut. Centrum we wtorki, środy oraz piątki (wejście do budynku od strony wjazdu dla osób z niepełnosprawnością).

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem tel. 81 534 38 87, 782 515 474