Sztandarowym przedsięwzięciem PFRON w zakresie nowoczesnych systemów informatycznych obsługiwanych za pomocą przeglądarek internetowych jest budowa systemu informatycznego „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON - System iPFRON+”.

PFRON zaprasza na szkolenie z nowego systemu iPFRON+ w Białymstoku. System iPFRON+ umożliwiać będzie składanie wniosków aplikacyjnych i rozliczanie środków dla wszystkich obecnych oraz przyszłych Programów Wsparcia PFRON, które realizowane są bezpośrednio przez Fundusz. Ale w pełni elektroniczna obsługa spraw to nie wszystko. iPFRON+ będzie pierwszym systemem PFRON, który umożliwi Beneficjentom wsparcia dostęp do spersonalizowanych danych dotyczących udzielanej im pomocy, ocenę jakości otrzymanego wsparcia oraz zgłoszenia akcesu do projektów finansowanych ze środków PFRON.

System tworzony jest z naciskiem na jego dostępność dla szerokiego grona użytkowników

Dostępność rozumianą znacznie szerzej, niż tylko zgodność z zaleceniami WCAG 2.1. Dostępność rozumianą jako wsparcie najnowszych narzędzi, takich jak: dyktowanie treści wniosków, wsparcie wirtualnego asystenta czy rozbudowaną pomoc kontekstową. Wreszcie dostępność rozumianą jako przemyślane i szeroko konsultowany interfejs graficzny.

W tym roku sukcesywnie uruchamiane będą nabory wniosków w poszczególnych programach wsparcia. Konkurs o zlecenie realizacji zadań organizacjom pozarządowym także odbędzie się z wykorzystaniem nowego systemu. Rejestracja w Systemie iPFRON+ - YouTube. Zanim to jednak nastąpi, pragniemy zaprosić Państwa do udziału w szkoleniach.

Szkolenia z obsługi systemu iPFRON+

Na szkolenia zapraszamy wszystkie osoby, które zawodowo działają na rzecz osób niepełnosprawnych. Udział w szkoleniu pozwoli Państwu na zapoznanie się ze sposobem pracy w systemie. Będzie okazją do poznania funkcjonalności nowego narzędzia i swobodnego poruszania się po nim, a co za tym idzie, szybkiego składania wniosków o dofinansowanie z PFRON.

Żeby zapisać się na szkolenie, wystarczy kliknąć w link i wypełnić formularz: Szkolenie, zakwaterowanie i wyżywienie są bezpłatne, uczestnik pokrywa jedynie koszty dojazdu. Szkolenie stacjonarne w Białymstoku, 28.02-01.03.2023 Białystok szkolenie stacjonarne - iPfron+

Do Państwa dyspozycji pozostają także szkolenia internetowe:

09-10.02.2023 szkolenie online - iPfron+

16-17.02.2023 szkolenie online - iPfron+

23-24.02.2023 szkolenie online - iPfron+

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

 

W przypadku pytań – prosimy o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub 532 727 025, Strona główna - iPfron+

 

Koordynator projektu iPFRON+  -  Daniel Cymbaluk

 

 

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2022-2025.

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie świadczy pomoc pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom przestępstw oraz osób im najbliższych (także dla osób dotkniętych przemocą domową, próbami samobójczymi, dla dzieci potrzebujących wsparcia) oraz wspiera i rozwija system pomocy poprzez Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym. Linia Pomocy Pokrzywdzonym jest sfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz spełnia następujące funkcje:

  • obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),
  • zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.),
  • zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy drogą telefoniczną,
  • upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem,
  • promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom,
  • informacja o Funduszu Sprawiedliwości

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się  osamotniony? Szukasz pomocy?

ZADZWOŃ   + 48 222 309 900

Wsparcie przez 24 godziny\7 dni w tygodniu

 

Odwiedź również nasze strony:

www.numersos.pl

www.pokrzywdzeni.online

www.swiadkowie.online

www.samobojstwo.online

www.przemoc.online

www.dla-dziecka.online

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia spotu reklamowego o tematyce uzależnień opracowanego przez pracowników ROPS w Lublinie „Tylko na początku bywa kolorowo”: https://rops.lubelskie.pl/narkotyki/

 

Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FAS/FASD w Lublinie działający przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie przygotował cykl 10 audycji „Specjaliści o FAS” w ramach prowadzonej działalności edukacyjno-promocyjnej.  Link do powyższych audycji:

https://www.youtube.com/watch?v=clCuswR84_w&list=PLG5-QP1x5_VTWzOGSf2Jsqx8PXtuLUNNc

 

Informujemy, że w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE prowadzi punkt lokalny Ośrodka Pomocy dla osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

W ramach wsparcia ze środków Funduszu Sprawiedliwości osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin, osoby najbliższe oraz świadkowie (w tym dzieci) będą mogły skorzystać z bezpłatnego poradnictwa prawnego oraz psychologicznego/ psychoterapeutycznego.

Dyżury specjalistów będą prowadzone w siedzibie tut. Centrum we wtorki, środy oraz piątki (wejście do budynku od strony wjazdu dla osób z niepełnosprawnością).

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem tel. 81 534 38 87, 782 515 474

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach zaprasza do udziału w konsultacjach projektu Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Ryckim na lata 2023-2027 oraz załącznika do ww. Programu pn. "Jak sobie radzić z gniewem" Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zapraszamy do zgłaszania uwag do dokumentów do dnia 12 stycznia 2023r. godz. 12:00 w formie mailowej pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub papierowej na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach, ul. Wyczółkowskiego 10a, 08-500 Ryki.

Poniżej druki dokumentów:

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Ryckim na lata 2023-2027

"Jak sobie radzić z gniewem" Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

 

 

UWAGA!!!!

PCPR w Rykach do dnia 30 listopada 2022r.  przyjmuje wnioski osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej o dofinansowanie ze środków PFRON:

- organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych

-zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych

O dofinansowanie ze środków Funduszu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:
1) prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku;
2) udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania;
3) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

O dofinansowanie ze środków Funduszu do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się  osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej  jeżeli:
1) prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku;
2) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia.

Dzień Pracownika Socjalnego obchodzony 21 listopada jest wielkim świętem wszystkich pracowników służb społecznych a w szczególności pracowników socjalnych.

Obchody Dnia Pracownika Socjalnego mają w Polsce wieloletnią tradycję. Dzień 21 listopada upamiętnia spotkanie w miejscowości Charzykowy w 1989 roku, w którym uczestniczyli Jacek Kuroń, Joanna Staręga-Piasek oraz pracownicy pomocy społecznej szczebla wojewódzkiego.

Pomoc społeczna stanowi bardzo istotny element polityki społecznej i rodzinnej państwa.