Opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych jest jednym z obowiązków nałożonych na samorząd powiatowy przez ustawodawcę zgodnie z art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Strategia rozwiązywania problemów społecznych powinna wpisać się w cele i priorytety strategii polityki społecznej województwa, strategii rozwoju powiatu, nie tracąc jednocześnie samodzielności swojego działania, wskazując przy tym przedsięwzięcia o charakterze ponadgminnym.

Uchwała Nr XLI/218/21 Rady Powiatu w Rykach z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ryckim na lata 2021-2030 -tutaj

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ryckim na lata 2021-2030 - tutaj