Opracowanie  Powiatowego Programu Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie  oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  przez samorząd  powiatowy  to zadanie wynikające  z art. 6 ust. 3, pkt 1 ustawy z dnia  29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w  rodzinie.

Program zawiera działania skierowane na profilaktykę przeciwdziałania przemocy, ochronę ofiar przemocy oraz oddziaływania korekcyjno - edukacyjne w stosunku do  osób stosujących przemoc. Zaplanowane działania  są kontynuacją   szeregu czynności, które realizowano w ramach Powiatowego Programu Przeciwdziałania  Przemocy  i Ochrony Ofiar  Przemocy  w Rodzinie na lata 2012- 2016.

Uchwała Nr XXXVII/172/17 Rady Powiatu w Rykach z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Ryckim na lata 2017-2022 - tutaj

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Ryckim na lata 2017-2022 - tutaj

Załącznik nr 1 - Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie - tutaj