Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wyczółkowskiego 10a, 08-500 Ryki,

 tel. 81 86-54-706, 81 86-54-852

 

Szczegółowe informacje można znaleźć w zakładce „Piecza zastępcza” – „Poszukiwanie kandydatów na rodzinę zastępczą.