Informujemy, że w Rykach przy ul. Żytniej 8 (budynek Okręgowej Spółdzielni Inwalidów) działa Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym prowadzony przez Stowarzyszenie Bona Fides z Lublina.

Projekt skierowany jest do osób pokrzywdzonych przestępstwem, osób najbliższych pokrzywdzonym oraz świadkom przestępstw. SPRAWCY nie są przyjmowani.

Finansowanie projektu: Ministerstwo Sprawiedliwości, czas trwania 3 lata.

Dostępni specjaliści: prawnik, psycholog.

W ramach projektu wyznaczone są dyżury.

Począwszy od dnia 11 lutego stałe dyżury są zaplanowane na wtorki i czwartki  w godzinach 15.00-19.00

 Telefon kontaktowy do Osoby Pierwszego Kontaktu 574 311 556

 W ramach projektu jest również dostępny numer telefonu całodobowy 504 806 438 (tzw. Interwencyjny odbierany w Ośrodku w Parczewie).

 

Procedura przyjęć nowych osób do Ośrodka:

Na pierwsze spotkanie - rozmowę wstępną należy umówić się  (najlepiej telefonicznie) z Osobą Pierwszego Kontaktu. Rozmowa ma na celu poznanie sytuacji i potrzeb klienta, wytłumaczeniu zasad funkcjonowania Ośrodka, wyjaśnieniu form pomocy, z jakich dana osoba może skorzystać, jak również do zakwalifikowania, jako osobę pokrzywdzona/osobę najbliższą pokrzywdzonej/świadka do specjalisty (wskazane jest posiadanie dokumentacji potwierdzającej pokrzywdzenie). Po zakwalifikowaniu osoba zostaje umówiona na dany termin do specjalisty.