Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej kieruje wsparcie do klientów PCPR, którzy mają problem alkoholowy w rodzinie i ukierunkowuje działania tych osób. Prowadzi także rozmowy z osobami, które są biologicznymi rodzicami dzieci będących w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Udzielana jest im pomoc w formie doradztwa. Prowadzone są działania organizacyjne w procesie integracji rodziców, będących rodzicami zastępczymi.

Zadaniem Punktu Interwencji Kryzysowe jest także dostarczanie informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie. Wsparcie kierowane jest do osób, które chcą przezwyciężyć sytuacje kryzysową. Dostarcza informacji dotyczących funkcjonowania rodziny. Współpracuje zarówno ze sprawcami przemocy jak i osobami pokrzywdzonymi. Punkt dostarcza informacji prawnych dotyczących przemocy domowej.

Punkt Interwencji Kryzysowej współpracuje z osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz z osobami z ryzykiem samobójczym.

Poradnictwo funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30 - Pokój nr 7